VVE en Appartementsrechten

Amsterdam/Virtueel

Kom tijdens deze cursus alles te weten over de juridische (on)mogelijkheden bij appartementsrechten!

In deze cursus wordt stilgestaan bij de juridische civiele basis van het appartementsrecht en deelnemers wordt uitgelegd hoe de notariële aktes moeten worden gelezen en begrepen. Verder wordt behandeld wat de taak van het bestuur is en welke rechten en bevoegdheden de VvE en eigenaren hebben.