Rendement buy-to-let vastgoed berekenen

p/m

Veel gebruikte begrippen & afkortingen

BAR - Bruto Aanvangs Rendement
De BAR laat je rendement zien voordat alle aanvangskosten en jaarlijkse kosten van je opbrengst afgetrokken zijn. Je kunt je BAR simpelweg berekenen door de jaarhuur te delen door je koopprijs. Vaak gebruiken makelaars de BAR om snel te beoordelen of een object interessant is voor de verhuur of niet.
NAR - Netto Aanvangs Rendement
Dit betekend het rendement na aftrek van alle jaarlijkse onderhoudskosten en aanvangskosten. Denk aan jaarlijkse kosten (Vve bijdrage, Waterschap, Onroerendezaakbelasting e.d.) en eenmalige investeringen (courtage makelaar, overdrachtsbelasting e.d.).
LTV - Loan To Value
Loan to Value (LTV) is een begrip uit de kredietverlening die beschrijft de verhouding tussen de marktwaarde van je investeringsobject en de hoogte van je hypotheek.
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor, de koopsom van een woning gedeeld door de jaarhuur. Het is eigenlijk een snelle berekening om te kijken hoeveel je voor een beleggingsobject wilt betalen aan de hand van de jaarhuur die je kunt ontvangen.
Hefboomeffect
Investeren in vastgoed met geleend geld (oftewel, andermans geld). Veel mensen geloven dat dit de slimste manier is om te investeren in vastgoed, omdat je hiermee minder inlegt en meer rendement op je eigen geld kan behalen.